Ons Blog

Ons laatste blog

Risico’s bij werken met ZZP-ers na uitspraak Hoge raad

Enkele weken geleden heeft de Hoge Raad eindelijk uitspraak gedaan in de Deliveroo-zaak. De Hoge Raad bekrachtigt de uitspraak van het Hof Amsterdam, waarin al was bepaald dat bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl partijen wat anders hadden afgesproken. In de uitspraak van de Hoge Raad staat enerzijds dat daarbij ‘alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien’ van belang zijn, en anderzijds noemt de Hoge Raad enkele aspecten die voor alle zzp-ers en hun opdrachtgevers van belang zijn bij de beantwoording van de vraag of iemand werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst of als zzp-er. Die aspecten hebben betrekking op onder meer - de inhoud, aard en duur van de...

Lees meer

Onze blog

Onze brede kennis op bedrijfsjuridisch gebied en mediation delen wij in de vorm van regelmatig verschijnende blogartikelen. Als vaste relatie kunt u er daarnaast op rekenen dat wij zo goed mogelijk proberen proactief mee te denken.

Eerder verschenen blog-artikelen van Schoenmaker

Risico’s bij werken met ZZP-ers

Het aanhoudende tekort aan personeel op de arbeidsmarkt is slecht nieuws voor werkgevers. Zij moeten daardoor steeds vaker ZZP-ers inzetten, die de zelfde soort werkzaamheden dan verrichten middels een overeenkomst van opdracht. Die ZPP-ers prijzen zich veelal...

Lees meer

Na de feestdagen …

Het is bekend dat na de sfeervolle decembermaand het aantal scheidingen ineens oploopt. Soms meldt een medewerker zich als gevolg daarvan zelfs ziek. Om deze periode in het leven van uw medewerker zo kort mogelijk te houden, met grip op de situatie, is het aan te...

Lees meer

Sociale veiligheid

Als werkgever moet je enorm veel ballen in de lucht houden. Eén daarvan is het tevreden houden van je personeel. Daarbij spelen niet alleen factoren als salaris, werktijden en werkdruk een rol. Sinds een aantal jaren krijgt ook de factor werksfeer, en dan meer...

Lees meer

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 19 april ingestemd met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Die moet uiterlijk per 1 augustus 2022 van kracht zijn. Deze wet heeft onder andere gevolgen voor het studiekostenbeding, het...

Lees meer

Verval van vakantiedagen

2022 is net begonnen. Veel werkgevers hebben voor dit nieuwe jaar voor hun medewerkers nieuwe vakantiedagen ingeboekt. Maar hoe zit het eigenlijk met de vakantiedagen die voor de werknemers nog in de boeken staan? Die vervallen toch per 1 juli aanstaande? Of toch...

Lees meer

Opnemen gesprek tussen werkgever en werknemer?

Het komt ook bij u vast wel eens voor, dat u een moeilijk gesprek met een werknemer heeft gevoerd, dat u samen afspraken heeft gemaakt, maar dat de werknemer later alles ontkent. In zo’n situatie wordt het welles-nietes en zou je het gesprek hebben willen opnemen,...

Lees meer

Extra alert op mogelijk vervalste facturen

Wie draagt het risico bij betaling van een vervalste factuur? De Hoge Raad heeft zich hierover eind mei jl opnieuw uitgelaten en aangegeven dat alle omstandigheden van het geval dan van belang zijn en er voor beide partijen risico's bestaan. Wat was er aan de hand?...

Lees meer

Werken met AOW-ers: Oud is zeker niet Fout

Een aantal jaren geleden is het in dienst houden of nemen van AOW-gerechtigde werknemers minder bezwaarlijk gemaakt. Per 1 april 2021 worden de regels versoepeld, waardoor het nog aantrekkelijker wordt om te werken met AOW-ers. Nieuw contract nodig als je wil werken...

Lees meer

Economische sancties

We leven dezer dagen niet alleen in onzekerheid over overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus, maar ook met betrekking tot een ander fenomeen dat steeds verder om zich heen lijkt te grijpen: economische sancties. Economische sancties Als het ene land...

Lees meer

Ontslag om bedrijfseconomische redenen in het NOW-tijdperk

Afgelopen week is door het kabinet een tweede NOW-regeling bekend gemaakt. Net als bij de eerste NOW-regeling kan een werkgever een tegemoetkoming krijgen tot 90% van de loonkosten, afhankelijk van het omzetverlies dat de ondernemer lijdt. De ondersteuning die wordt...

Lees meer

Vakantierechten in de corona-periode

Alles is anders dan eerst. Hoe dan om te gaan met het uitbetalen van vakantiegeld en het opnemen van vakantiedagen? Vakantierechten in de corona-periode Het vakantiegeld behoort volgens de wet uiterlijk in de maand juni betaald te worden, maar daarover kunnen in een...

Lees meer

Wet Arbeid in Balans – deel 4: contract met vast personeel

Inmiddels is het alweer 2020 en is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht geworden. Met betrekking tot deze wet is de aandacht in het nieuws vooral gegaan naar de gevolgen van de wet voor oproepcontracten en personeel dat niet in vaste dienst is. Hiervoor...

Lees meer