Ondernemingsrecht

Risico’s beheersbaar helpen maken

Schoenmaker Advies - Juridische specialismen - Ondernemingsrecht

Schoenmaker is ervaren in ondernemingsrecht

Advies bij belangrijke stappen voor ondernemer

Voor ondernemers zijn er tal van zaken die horen bij het opzetten en runnen van een bedrijf. Denkt u maar aan de opstart, oprichtingsformaliteiten en de keuze van de juiste rechtsvorm. Dan zijn er nog de statuten, de onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders, het benoemen of ontslaan van een statutair bestuurder, een reglement over de bevoegdheden van de bestuurder. Soms speelt er een fusie of een overname.

Bij deze items kan Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation ondersteuning geven. Die hulp bieden wij ook als u overweegt om (internationale) joint ventures of dochterondernemingen op te zetten. Dergelijke samenwerkingsconstructies moeten juridisch goed onderbouwd zijn.

Juridische apk

Soms is het nodig of gewenst om een onderneming te checken op mogelijke risico’s. Dat kunt u zien als een ‘juridische apk’.

  • Het is ook mogelijk om een over te nemen bedrijf op juridische aspecten door te lichten, de zogeheten ‘legal audit’ of ‘due diligence’.

Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation geeft daarnaast adviezen over surseance van betaling, faillissement, mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en andere ondernemingsgerelateerde items.

Intellectueel eigendom

Sommige innovatieve ideeën van ondernemers komen in aanmerking om wettelijk beschermd te worden. Schoenmaker kun u daarbij helpen en van dienst zijn.

Schoenmaker Advies - Icoon Ondernemingsrecht

Met onze specialismen kunnen wij u ontzorgen op vele vlakken.

Schoenmaker Advies - Icoon Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsconflicten, de procedure rondom een ontslag, reorganisatie? Stuk voor stuk kwesties waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen en die goed geregeld moeten zijn.

Schoenmaker Advies - Icoon Contracten

Contracten

Overeenkomsten vormen een onmisbare basis voor een goede bedrijfsvoering. Hoe leg u dat eenduidig vast? Of wat te doen als een contract niet wordt nagekomen?

Schoenmaker Advies - Icoon ICT-recht

ICT-recht

Op het vlak van ICT-recht is er een ruime opsomming te maken van punten die ondernemers nauwlettend in de gaten moeten houden op juridisch gebied.

Schoenmaker Advies - Icoon Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wie een onderneming begint, zal zijn juridische zaken vooraf goed moeten regelen, zeker als er meerdere eigenaren zijn . Draait de zaak al een tijdje, dan is een update raadzaam, een ‘juridische APK’.

Schoenmaker Advies - Icoon Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De gebruiksmogelijkheden die een ondernemer wenst voor zijn bedrijfslocatie, stroken soms niet met de (bestemmings)plannen die een gemeente met een bepaald gebied heeft. Tijdig en adequate actie wordt dan gevraagd.

Schoenmaker Advies - Icoon Mediation

Mediation

Als het erom spant tussen partijen, leidt het inschakelen van een mediator vaak tot een passender, snellere en goedkopere oplossing dan een gang naar de rechter