Risico’s bij werken met ZZP-ers

24 februari 2023

Het aanhoudende tekort aan personeel op de arbeidsmarkt is slecht nieuws voor werkgevers. Zij moeten daardoor steeds vaker ZZP-ers inzetten, die de zelfde soort werkzaamheden dan verrichten middels een overeenkomst van opdracht.

Die ZPP-ers prijzen zich veelal gelukkig, omdat ze er aardig wat aan overhouden. Al probeert de regering daar wel een ontmoedigingsbeleid voor te bedenken, middels fiscale maatregelen en nieuwe wetgeving over wat precies een arbeidsovereenkomst is anno 2023.

Voor de werkgevers biedt het werken met ZZP-ers weliswaar als voordeel dat zij daarmee beschikken over een flexibele schil. Maar daar kleven wel risico’s aan. Namelijk dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van een (fictieve) arbeidsovereenkomst.

Daarbij valt het fiscale risico voorshands nog wel te overzien door te werken met een door de Belastingdienst goed gekeurde model-overeenkomst. Maar als door de opdrachtgever opzettelijk een schijnconstructie is aangegaan, kan de Belastingdienst toch oordelen dat – gezien alle feiten – er sprake is van een zgn. fictief dienstverband. Met name als :

-het werk dat de ZZP-er doet, ingebed is in / deel uitmaakt van de organisatie van de werkgever,

-de ZZP-er het werk eigenlijk zelf/persoonlijk verricht,

-onder gezag/leiding van de opdrachtgever én

-als het loon laag is en bijv. niet meer dan € 20 per uur bedraagt.

Dan hoort volgens de Belastingdienst loonbelasting te worden ingehouden en soc.premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen. Waarna dan ook nog eens een boete volgt.

NB De regering overweegt de ondergrens voor werken met echte zelfstandigen op minimaal € 35 per uur te gaan vaststellen.

De meest veilige methode is vooralsnog als de ZZP-er met de opdrachtgever zaken doet vanuit een BV. Dan kan het verweer worden gevoerd dat de opdracht niet aan de persoon zelf is gegeven en ook, dat de vergoeding niet aan de persoon zelf is betaald maar aan een derde (zijn BV).

Een bijkomend groot voordeel van werken met de BV van de ZZP-er is juridisch van aard. Namelijk daardoor kan deze ZZP-er na afloop niet zo eenvoudig stellen dat er eigenlijk sprake was van een arbeidsovereenkomst en dat hij niet volgens de wettelijke regels is ontslagen. Dat voorkomt dat een aanspraak van hem op doorbetaling van loon (eventueel tijdens ziekte, bijv. door een ongeval) wordt toegewezen, evenals aanspraken op vakantiedagen/geld, pensioenopbouw, en andere rechten die bij de werkgever gebruikelijk zijn.

Want daarover loopt nu een belangrijke rechtszaak bij de Hoge Raad: over maaltijdbezorgers die als ZZP-ers die (zonder een BV) hun diensten aanboden via digitaal platform Deliveroo. Binnenkort doet de Hoge Raad over deze zaak een uitspraak, die grote gevolgen zal hebben. Wordt vervolgd!

 

Wij kunnen u nader adviseren over deze problematiek.

Ben Schoenmaker

Voor vragen kunt Ben Schoenmaker bereiken per e-mail via: b.schoenmaker@schoenmakeradvies.comOf bellen: 0297-347166

Eerder verschenen artikelen

Risico’s bij werken met ZZP-ers na uitspraak Hoge raad

Risico’s bij werken met ZZP-ers na uitspraak Hoge raad

Enkele weken geleden heeft de Hoge Raad eindelijk uitspraak gedaan in de Deliveroo-zaak. De Hoge Raad bekrachtigt de uitspraak van het Hof Amsterdam, waarin al was bepaald dat bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl...

Lees meer
Na de feestdagen …

Na de feestdagen …

Het is bekend dat na de sfeervolle decembermaand het aantal scheidingen ineens oploopt. Soms meldt een medewerker zich als gevolg daarvan zelfs ziek. Om deze periode in het leven van uw medewerker zo kort mogelijk te houden, met grip op de situatie, is het aan te...

Lees meer

Sociale veiligheid

Als werkgever moet je enorm veel ballen in de lucht houden. Eén daarvan is het tevreden houden van je personeel. Daarbij spelen niet alleen factoren als salaris, werktijden en werkdruk een rol. Sinds een aantal jaren krijgt ook de factor werksfeer, en dan meer...

Lees meer