Contracten

Deskundig en helder geformuleerd

Specialismen van Schoenmaker Bedrijfjurische Advies en Mediation

Advies bij het opstellen van contracten door Schoenmaker

Adviseren, onderhandelen en opstellen overeenkomst

Een bondig contract in leesbare taal: dat is voor ons het slotstuk van een traject van adviseren en uitonderhandelen. Als ervaren adviseurs en onderhandelaars zetten we graag na deze eerste stappen de gemaakte afspraak voor u kraakhelder op papier. Zo kunnen misverstanden worden voorkomen.

Met welke soorten overeenkomsten kan Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation ondernemers zoal behulpzaam zijn?

 • Huurcontracten.
 • Koopovereenkomsten.
 • Agentuur.
 • Distributieovereenkomsten.
 • Opdrachten tot dienstverlening.
 • Aanneming van werk.
 • Vervoersovereenkomsten.
 • Volmachten.
 • Leningen.
 • Licentiecontract intellectuele eigendom.
 • Zekerheidsrechten, bijvoorbeeld pand en hypotheek of borgstelling.
 • Erfdienstbaarheid.
 • Opstalrecht.
 • Eigendom.
 • Algemene voorwaarden.

Incasseren van vordering

Het komt helaas voor dat contracten niet worden nagekomen. Wij bieden in zo’n situatie support bij wanprestatie en reclamatie.

Dat doen wij door de andere partij(en) in gebreke te stellen, nakoming te vorderen of eventueel beslag te leggen. Een alternatief is dat wij ontbinding van de overeenkomst vorderen, die gekoppeld kan zijn aan betaling van schadevergoeding.

Schoenmaker Advies - Icoon Contracten

Met onze specialismen kunnen wij u ontzorgen op vele vlakken.

Schoenmaker Advies - Icoon Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsconflicten, de procedure rondom een ontslag, reorganisatie? Stuk voor stuk kwesties waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen en die goed geregeld moeten zijn.

Schoenmaker Advies - Icoon Contracten

Contracten

Overeenkomsten vormen een onmisbare basis voor een goede bedrijfsvoering. Hoe leg u dat eenduidig vast? Of wat te doen als een contract niet wordt nagekomen?

Schoenmaker Advies - Icoon ICT-recht

ICT-recht

Op het vlak van ICT-recht is er een ruime opsomming te maken van punten die ondernemers nauwlettend in de gaten moeten houden op juridisch gebied.

Schoenmaker Advies - Icoon Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wie een onderneming begint, zal zijn juridische zaken vooraf goed moeten regelen, zeker als er meerdere eigenaren zijn . Draait de zaak al een tijdje, dan is een update raadzaam, een ‘juridische APK’.

Schoenmaker Advies - Icoon Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De gebruiksmogelijkheden die een ondernemer wenst voor zijn bedrijfslocatie, stroken soms niet met de (bestemmings)plannen die een gemeente met een bepaald gebied heeft. Tijdig en adequate actie wordt dan gevraagd.

Schoenmaker Advies - Icoon Mediation

Mediation

Als het erom spant tussen partijen, leidt het inschakelen van een mediator vaak tot een passender, snellere en goedkopere oplossing dan een gang naar de rechter