Intellectueel eigendom

goed beschermd met Schoenmaker

Schoenmaker Advies - Juridische specialismen - Intellectueel Eigendom

Uw intellectueel eigendom optimaal beschermd

Uw innovatie moet goed goed worden veilig gesteld

Ondernemers zijn vaak innovatief. Ze bedenken ingenieuze oplossingen voor een bestaand probleem of komen met een origineel product op de markt. Daarmee willen ze bijvoorbeeld een voorsprong nemen op anderen. Uiteraard is het zaak om te zorgen dat die anderen daar niet zomaar van kunnen profiteren.

Schoenmaker Juridisch Advies & Mediation heeft de kennis in huis om u behulpzaam te zijn bij de bescherming van uw intellectueel eigendom. Dat doen wij onder meer in de volgende gevallen:

  • Veiligstellen van een handelsnaam.
  • Veiligstellen van uw know-how.
  • Verkrijgen van auteursrecht.
  • Verkrijgen van modelrecht.
  • Verkrijgen van merkenrecht.
  • Verkrijgen van kwekersrecht en/of octrooi.

Voor de exploitatie van de bovenstaande rechten kunnen wij voor u tevens de licentiecontracten verzorgen.

Schoenmaker Advies - Icoon Intellectueel Eigendom

Met onze specialismen kunnen wij u ontzorgen op vele vlakken.

Schoenmaker Advies - Icoon Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsconflicten, de procedure rondom een ontslag, reorganisatie? Stuk voor stuk kwesties waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen en die goed geregeld moeten zijn.

Schoenmaker Advies - Icoon Contracten

Contracten

Overeenkomsten vormen een onmisbare basis voor een goede bedrijfsvoering. Hoe leg u dat eenduidig vast? Of wat te doen als een contract niet wordt nagekomen?

Schoenmaker Advies - Icoon ICT-recht

ICT-recht

Op het vlak van ICT-recht is er een ruime opsomming te maken van punten die ondernemers nauwlettend in de gaten moeten houden op juridisch gebied.

Schoenmaker Advies - Icoon Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wie een onderneming begint, zal zijn juridische zaken vooraf goed moeten regelen, zeker als er meerdere eigenaren zijn . Draait de zaak al een tijdje, dan is een update raadzaam, een ‘juridische APK’.

Schoenmaker Advies - Icoon Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De gebruiksmogelijkheden die een ondernemer wenst voor zijn bedrijfslocatie, stroken soms niet met de (bestemmings)plannen die een gemeente met een bepaald gebied heeft. Tijdig en adequate actie wordt dan gevraagd.

Schoenmaker Advies - Icoon Mediation

Mediation

Als het erom spant tussen partijen, leidt het inschakelen van een mediator vaak tot een passender, snellere en goedkopere oplossing dan een gang naar de rechter