Ruimtelijke ordening

Bekend in dat (oer)woud

Specialismen van Schoenmaker Bedrijfjurische Advies en Mediation - Ruimetelijke ordening

Schoenmaker is doortastend bij omgevingswet-kwesties

In actie tegen bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen of overheidsmaatregelen kunnen ondernemers soms flink in de weg zitten. De frustratie kan bijzonder groot zijn. Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation heeft veel expertise in huis inzake deze vaak ingewikkelde materie. Wij helpen u bijvoorbeeld met adequate acties tegen maatregelen die de overheid oplegt op het vlak van ruimtelijke ordening.

Opstellen bezwaarschrift ruimtelijke ordening

Bij het verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning of het toepassen van bestuursdwang door de gemeente (bijvoorbeeld middels een dwangsom), kunnen wij desgewenst voor u bezwaar- en beroepschriften opstellen alsmede een voorlopige voorziening vragen aan de rechter.

Schoenmaker Advies - Icoon Ruimtelijke ordening

Met onze specialismen kunnen wij u ontzorgen op vele vlakken.

Schoenmaker Advies - Icoon Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsconflicten, de procedure rondom een ontslag, reorganisatie? Stuk voor stuk kwesties waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen en die goed geregeld moeten zijn.

Schoenmaker Advies - Icoon Contracten

Contracten

Overeenkomsten vormen een onmisbare basis voor een goede bedrijfsvoering. Hoe leg u dat eenduidig vast? Of wat te doen als een contract niet wordt nagekomen?

Schoenmaker Advies - Icoon ICT-recht

ICT-recht

Op het vlak van ICT-recht is er een ruime opsomming te maken van punten die ondernemers nauwlettend in de gaten moeten houden op juridisch gebied.

Schoenmaker Advies - Icoon Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wie een onderneming begint, zal zijn juridische zaken vooraf goed moeten regelen, zeker als er meerdere eigenaren zijn . Draait de zaak al een tijdje, dan is een update raadzaam, een ‘juridische APK’.

Schoenmaker Advies - Icoon Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De gebruiksmogelijkheden die een ondernemer wenst voor zijn bedrijfslocatie, stroken soms niet met de (bestemmings)plannen die een gemeente met een bepaald gebied heeft. Tijdig en adequate actie wordt dan gevraagd.

Schoenmaker Advies - Icoon Mediation

Mediation

Als het erom spant tussen partijen, leidt het inschakelen van een mediator vaak tot een passender, snellere en goedkopere oplossing dan een gang naar de rechter