Mediation

Samen naar een oplossing

Schoenmaker Advies - Juridische specialismen - Mediation

Mediation, samen aan tafel in positieve sfeer

Mediation is maximale regie op een goede uitkomst

In het MKB wordt hard gewerkt. Tijd voor een goede communicatie is er meestal niet. Daardoor blijven bedoelingen of verwachtingen van ieder vaak onuitgesproken. Dat kan het spannend worden tussen vennoten, familieleden, klanten, toeleveranciers of personeelsleden. Spanningen die ook in privé een grote impact hebben. Als betrokkenen dan kiezen voor mediation, hebben zij maximale regie op een goede uitkomst.

Mediation wordt ook vaak toegepast bij echtscheiding. Aan het besluit de relatie te beëindigen, gaat meestal een lange periode vooraf. Met veel emoties, ruzies en zorgen over hoe het verder moet. Door mediation kan die moeizame periode kort worden gehouden, waarna ieder haar/ zijn energie weer maximaal kan richten op de toekomst.

De mediator schept een vertrouwelijk en positief gespreksklimaat. In die sfeer kunnen partijen makkelijker met elkaar in gesprek komen en hun belangen helder maken. Daardoor neemt het wederzijds begrip toe, lopen de besprekingen vlotter en met als eindresultaat: een duurzame oplossing.

Talloze voordelen van mediation

Mediation pakt voor de betrokken partijen in vele opzichten voordelig uit.

 • Bij mediation heeft u maximale invloed op het resultaat.
 • De relatie tussen de partijen gaat er op vooruit.
 • Binnen 2 à 4 gesprekken / weken kunt u er al samen uit zijn.
 • De kosten van deze vorm van bemiddeling zijn relatief laag en worden door de partijen samen betaald.
 • En niet onbelangrijk: het geschil blijft vertrouwelijk.

Wenselijke richting toekomst

Mediation is bij uitstek geschikt voor kwesties waarbij partijen elkaar in de toekomst nog vaker zullen ontmoeten of samenwerken. Bij Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation is Ben Schoenmaker de mediationspecialist. 

Indien een situatie daar om vraagt, werkt hij als MfN-registermediator samen met zijn collega-mediators van Mediationgroepholland (MGH). Binnen de MGH hebben de vijf mediators, met ieder zijn of haar eigen discipline, hun expertise op dit specifieke vakgebied gebundeld.

Onze specialisaties binnen mediation

De specialisaties van Ben Schoenmaker op het gebied van mediation zijn:

 • Zakelijke conflicten tussen ondernemers.
 • Arbeidsgeschillen met of tussen werknemers.
 • Problemen in een familie.
 • Verdeling van een nalatenschap.
 • Echtscheiding.
 • Burenruzies.
Schoenmaker Advies - Icoon Mediation

Met onze specialismen kunnen wij u ontzorgen op vele vlakken.

Schoenmaker Advies - Icoon Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsconflicten, de procedure rondom een ontslag, reorganisatie? Stuk voor stuk kwesties waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen en die goed geregeld moeten zijn.

Schoenmaker Advies - Icoon Contracten

Contracten

Overeenkomsten vormen een onmisbare basis voor een goede bedrijfsvoering. Hoe leg u dat eenduidig vast? Of wat te doen als een contract niet wordt nagekomen?

Schoenmaker Advies - Icoon ICT-recht

ICT-recht

Op het vlak van ICT-recht is er een ruime opsomming te maken van punten die ondernemers nauwlettend in de gaten moeten houden op juridisch gebied.

Schoenmaker Advies - Icoon Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wie een onderneming begint, zal zijn juridische zaken vooraf goed moeten regelen, zeker als er meerdere eigenaren zijn . Draait de zaak al een tijdje, dan is een update raadzaam, een ‘juridische APK’.

Schoenmaker Advies - Icoon Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De gebruiksmogelijkheden die een ondernemer wenst voor zijn bedrijfslocatie, stroken soms niet met de (bestemmings)plannen die een gemeente met een bepaald gebied heeft. Tijdig en adequate actie wordt dan gevraagd.

Schoenmaker Advies - Icoon Mediation

Mediation

Als het erom spant tussen partijen, leidt het inschakelen van een mediator vaak tot een passender, snellere en goedkopere oplossing dan een gang naar de rechter