Werkwijze Schoenmaker
bedrijfsjuridisch advies & mediation

Werkwijze van Schoenmaker Bedrijfjurische Advies en Mediation

Rechtskundige steun bij bedrijfsvoering

Contracten met afnemers of leveranciers, arbeidsovereenkomsten, bescherming van intellectueel eigendom, ruimtelijke ordening of ondernemingsrecht. Een ondernemer krijgt bij de bedrijfsvoering met uiteenlopende juridische zaken te maken. Ondernemen is nu eenmaal meer dan alleen commercie of vaktechniek. Juist daarom is het belangrijk als u zich op bedrijfsjuridisch terrein gesteund weet door deskundigen. Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation wil daarin een rol spelen.

Wij kunnen u vanaf de start van uw bedrijf bijstaan, maar ons tussentijds inschakelen kan ook. Hoe eerder en beter u alles op rechtskundig gebied voor elkaar heeft, des te makkelijker problemen te voorkomen zijn. En daarmee claims, kosten en andere zaken waar u geen behoefte aan heeft.

Onze werkwijze: “Snel in actie voor u”

Als ervaren gesprekspartner sparren we met u over uiteenlopende onderwerpen die een juridische aanpak vereisen. We komen snel in actie: na uw eerste telefoontje kunnen we vaak diezelfde dag al met u aan tafel zitten.

In de meeste gevallen leggen onze relaties alle bedrijfsjuridische zaken neer bij Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation. Het komt eveneens voor dat men ons erbij roept in ad hoc-situaties. En soms wordt gekozen voor een tussenliggende vorm waarbij onze juridische adviseurs hun diensten verlenen.

Onze werkwijze op uiteenlopende rechtsgebieden

Onze specialismen zijn toegespitst op die rechtsgebieden waarmee een ondernemer te maken zou kunnen krijgen:

 • Op het gebied van personeel: arbeidsrecht.
 • Relaties met klanten en leveranciers, zowel nationaal als internationaal: contractenrecht.
 • Huren en verhuren: huurrecht.
 • Alles dat met uw bedrijf te maken heeft: ondernemingsrecht.
 • ICT-zaken in de meest brede zin: ICT-recht.
 • Handelsnaam, octrooi, model, merkenrecht en andere soorten recht of licenties: bescherming intellectueel eigendom.
 • Hoe om te gaan met vergunningen en bestemmingsplannen: ruimtelijke ordening.

Wanneer een onderwerp buiten ons vakgebied ligt, dan werkt Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation nauw samen met advocaten, accountants en belastingadviseurs die aansluiten bij onze werkwijze.

Internationale klantenportefeuille

Ben Heijmeijer beschikt over een grote talenkennis. Engels, Duits, Frans en Russisch zijn enkele talen die hij beheerst. Dat heeft er mede toe geleid dat ons kantoor zich mag verheugen in een grote klantenportefeuille van internationale samenstelling. Bovendien hebben wij in de loop der jaren een uitgebreid zakelijk netwerk met buitenlandse advocatenkantoren opgebouwd. Die contacten stellen Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation in staat om klanten op vele gebieden van dienst te zijn.

Bemiddelen bij conflicten

Ben Schoenmaker is onze MfN-registermediator. In die functie vervult hij een rol als bemiddelaar bij conflicten tussen zakelijke partijen, of is hij mediator voor particulieren.

Het gaat bij mediation onder meer om de volgende situaties:

 • Zakelijke conflicten tussen ondernemers.
 • Een conflict tussen een ondernemer en diens medewerkers.
 • Familieproblemen, zoals bij een echtscheiding of de verdeling van een nalatenschap.
 • Burenruzies.
Werkwijze Schoenmaker Advies leidt tot de oplossing