Schoenmaker
bedrijfsjuridisch advies & mediation

Specialismen van Schoenmaker Bedrijfjurische Advies en Mediation

Proactief meedenken op juridisch vlak

Het ondernemerschap is een uitdaging! Als de zaken verlopen zoals u dat voor ogen stond bij de start, is dat prettig. Maar het loopt niet altijd zo. Als ondernemer dacht u uw zaken optimaal geregeld hebben. Zowel op het organisatorische vlak, als op contractueel gebied. Maar soms komt er een kink in de kabel. Een klant die niet wil betalen. Een concurrent die uw noviteit ‘kaapt’. Problemen op ICT-gebied. Of een arbeidsconflict met een personeelslid. Aandeelhouders of vennoten die onenigheid hebben. Een gemeente die de vergunning weigert. Zo kan er nog meer misgaan, en juist daar zit u niet op te wachten.

Om op elk moment van het zakendoen verzekerd te zijn van goede juridische onderbouwing van uw bedrijf, denkt én doet Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation met u mee.

Soms kiezen wij daarbij een andere invalshoek. Stappen we met de ondernemer uit de hectiek van de dag en bekijken we niet alleen hoe het probleem juridisch zit, maar ook hoe het praktisch opgelost zou kunnen worden.

Ons laatste blog

19 april 2023

Risico’s bij werken met ZZP-ers na uitspraak Hoge raad

Enkele weken geleden heeft de Hoge Raad eindelijk uitspraak gedaan in de Deliveroo-zaak. De Hoge Raad bekrachtigt de uitspraak van het Hof Amsterdam, waarin al was bepaald dat bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl...

24 februari 2023

Risico’s bij werken met ZZP-ers

Het aanhoudende tekort aan personeel op de arbeidsmarkt is slecht nieuws voor werkgevers. Zij moeten daardoor steeds vaker ZZP-ers inzetten, die de zelfde soort werkzaamheden dan verrichten middels een overeenkomst van opdracht. Die ZPP-ers prijzen zich veelal...

7 januari 2023

Na de feestdagen …

Het is bekend dat na de sfeervolle decembermaand het aantal scheidingen ineens oploopt. Soms meldt een medewerker zich als gevolg daarvan zelfs ziek. Om deze periode in het leven van uw medewerker zo kort mogelijk te houden, met grip op de situatie, is het aan te...

Schoenmaker kan u juridisch van dienst zijn met:

Schoenmaker Advies - Icoon Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsconflicten, de procedure rondom een ontslag, reorganisatie? Stuk voor stuk kwesties waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen en die goed geregeld moeten zijn.

Schoenmaker Advies - Icoon Contracten

Contracten

Overeenkomsten vormen een onmisbare basis voor een goede bedrijfsvoering. Hoe leg u dat eenduidig vast? Of wat te doen als een contract niet wordt nagekomen?

Schoenmaker Advies - Icoon ICT-recht

ICT-recht

Op het vlak van ICT-recht is er een ruime opsomming te maken van punten die ondernemers nauwlettend in de gaten moeten houden op juridisch gebied.

Schoenmaker Advies - Icoon Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wie een onderneming begint, zal zijn juridische zaken vooraf goed moeten regelen, zeker als er meerdere eigenaren zijn . Draait de zaak al een tijdje, dan is een update raadzaam, een ‘juridische APK’.

Schoenmaker Advies - Icoon Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De gebruiksmogelijkheden die een ondernemer wenst voor zijn bedrijfslocatie, stroken soms niet met de (bestemmings)plannen die een gemeente met een bepaald gebied heeft. Tijdig en adequate actie wordt dan gevraagd.

Schoenmaker Advies - Icoon Mediation

Mediation

Als het erom spant tussen partijen, leidt het inschakelen van een mediator vaak tot een passender, snellere en goedkopere oplossing dan een gang naar de rechter

Schoenmaker Advies lost problemen adequaat op

Op basis van onze jarenlange expertise komen wij met een advies over een adequate oplossing. We helpen uiteraard ook met het zetten van noodzakelijke stappen.

Dat kan bijvoorbeeld betekenen het updaten van uw handelscontracten. Of een claim indienen en een invorderingsprocedure opstarten. Liever nog voorkomen we tijdrovende en kostbare procedures, omdat die meestal ook het einde van de commerciële relatie betekenen. Dan is het beter om met de wederpartij een constructief gesprek aan te gaan. Eventueel via mediation, één van onze specialismen. Partijen houden dan maximale regie op het bereiken van een voor hen passende oplossing.

Goede rechtsvorm en heldere afspraken

U kunt ons ook al in een vroegtijdig stadium inschakelen. Dan kijken we opbouwend mee naar de juiste rechtsvorm van uw bedrijf. We stellen de afspraken tussen aandeelhouders of de vennoten helder voor u op. Of contracten met het personeel. Verder kan de bescherming van uw intellectueel eigendom door Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation worden begeleid. En zit een gemeente met haar regels uw expansie in de weg, dan zoeken wij een oplossing tot aanpassing of afwijking van het bestemmingsplan. Tussentijds uw onderneming juridisch ‘doorlichten’ op de actuele regelgeving, zoals een apk bij een auto, is een andere optie.

Dit zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die wij als bedrijfsjuristen oppakken en daarmee de ondernemersrisico’s voor u op juridisch vlak goed beheersbaar helpen houden.

Bekend met vele branches

Sinds 1991 werken wij voor zakelijke cliënten – in Nederland en daarbuiten – in uiteenlopende sectoren. Van sierteelt tot logistiek, en van accountancy tot heel andere branches. Binnen ons grote internationale netwerk kunnen wij, waar nodig, buitenlandse experts inschakelen.

Ben Schoenmaker en Ben Heijmeijer zijn bij ons kantoor de twee ervaren juristen die deze taken voor hun rekening nemen.

Schoenmaker Advies - Bedrijfjurisch Advies en Mediation - Zwartweg 121 Aalsmeer