Algemene voorwaarden

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald.