Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Ziekmelding betekent actie voor werkgever

Ziekmelding betekent actie voor werkgever

Als een werknemer ziek wordt, is dat in de eerste plaats vervelend voor de betrokkene. Maar ook op u, als werkgever, heeft het effect. U mag het personeelslid relevante vragen stellen. Verder moet u de bedrijfsarts inschakelen. Als het goed is, heeft de medewerker bij de indiensttreding de controle- en verzuimvoorschriften ontvangen en gelezen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij een ziekmelding? En wat mag niet?

 

Controle- en verzuimvoorschriften

In het arbeidscontract of in een verzuimreglement/protocol horen de controle- en verzuimvoorschriften vermeld te zijn. Daarin wordt beschreven wat de verplichtingen voor het personeelslid zijn. Bijvoorbeeld waar en hoe laat een werknemer zich ziek moet melden en dat een arbo-arts de zieke medewerker moet kunnen controleren.

 

Vragen stellen mag

Het is toegestaan dat een werkgever aan de zieke medewerker een aantal dingen vraagt om die intern ook te kunnen registreren. Dat gaat onder meer om de volgende punten:

  • Waar wordt de medewerker verpleegd?
  • Via welk telefoonnummer is het verpleegadres bereikbaar?
  • Hoe lang denkt de werknemer door de ziekte arbeidsongeschikt te zijn?
  • Heeft de betrokkene nog lopende afspraken of werkzaamheden?
  • Is er verband tussen de ziekte en een arbeidsongeval of de arbeidsomstandigheden? Dat is van belang omdat de werkgever daar dan intern aandacht aan zal moeten besteden om dat op te lossen.
  • Bestaat er mogelijk een verband tussen de ziekte en zwangerschap, of is een verkeersongeval aanleiding voor de ziekte? In het eerste geval is het mogelijk om het door te betalen loon bij het UWV te verhalen en in het tweede geval mogelijk bij de veroorzaker van het verkeersongeval.

 

Vragen die niet mogen

Er zijn ook vragen die de werkgever niet mag stellen aan de werknemer, en dus ook niet mag registreren. Dat zijn bijvoorbeeld: de aard van de klacht, eigen waarnemingen over deze persoon gedurende diens ziekte of een therapie die gevolgd wordt. Verder is het niet toegestaan om te vragen naar een verband met iets persoonlijks, zoals relatieproblemen thuis.

 

Bedrijfsarts controleert

Het is ook van belang dat u de bedrijfsarts inseint. Deze kan namelijk als enige beoordelen of de werknemer arbeidsongeschikt is voor de werkzaamheden die bij zijn functie horen. Zo’n beoordeling mag de huisarts van de zieke medewerker of diens behandelende specialist niet doen. Bovendien geeft de bedrijfsarts aan of de betrokkene wellicht (deels) ander passend werk kan uitvoeren. Verder zijn het te verwachten herstel en maatregelen die dat bevorderen, zaken die een bedrijfsarts beoordeelt. Daarnaast helpt de bedrijfsarts u als werkgever bij het begeleidingstraject waardoor de zieke medewerker op verantwoorde wijze uiteindelijk weer aan de slag kan gaan.

 

Sancties

Een werknemer zal zich moeten inspannen om de genezing te bespoedigen. Werkt iemand niet mee om controle mogelijk te maken, dan kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten. Als de werknemer het herstel tegengaat of de reintegratie belemmert, kan het loon zelfs stopgezet worden.

 

Wilt u nog meer weten met betrekking tot dit onderwerp, aarzelt u dan niet om uw vragen aan ons te stellen.

Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 6 december 2016, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de