Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Wetenswaardigheden bij verkoop van uw bedrijf

Wetenswaardigheden bij verkoop van uw bedrijf

 

Zomaar wat praktische tips bij het verkopen van uw bedrijf:

 

1 Het bepalen van het juiste verkoopmoment bepaalt sterk de definitieve verkoopprijs. Haast en druk zal dat de prijs negatief beïnvloeden. Neem dus een ruime voorbereidingstijd.

2 Schakel een deskundige adviseur in en vraag daarvoor meerdere offertes aan. Maak duidelijke afspraken met de adviseur over de vergoeding en het door hem te verrichten werk en leg dat schriftelijk vast.

3 Maak bij het zoeken naar potentiële kopers gebruik van verschillende kanalen, en beperk vervolgens het aantal kandidaten om het traject beheersbaar te houden.

4 Ga na wat de motieven van de koper zijn, kijk ook of hij al eerder vergelijkbare bedrijven heeft geleid (en met welke resultaten). Check ook de financiële mogelijkheden van de koper.

5 Ga uit van realistische verwachtingen over de waarde van uw bedrijf, schakel de emotionele aspecten zo veel mogelijk uit en houd geen negatieve informatie achter.

6 Bepaal vooraf hoever u tijdens de onderhandelingen wil gaan en besef dat er voor het bepalen van de waarde van uw bedrijf eigenlijk geen standaardmethode bestaat. Combineer winst- en verliescijfers met gevoelsmatige onderdelen als goodwill.

7 Laat een geheimhoudingsverklaring tekenen om te voorkomen dat informatie aan derden wordt doorgespeeld.

8 Vraag advies aan de ondernemingsraad zodra overeenstemming kan worden bereikt.

9 Wees er alert op dat er niet te veel garanties door u worden verstrekt en dat in geval van gefaseerde betaling door de koper van de koopsom, u afdoende zekerheden bedingt

10 Als de deal rond is en getekend is voor akkoord, informeer dan alle betrokkenen in/buiten het bedrijf, voorkom daarbij demotivatie en neem dan zelf (wat) afstand.

 

Bij het overdragen van een familiebedrijf kan verder nog gedacht worden aan:

 

1 Begin tijdig, want een goede overdracht kan zomaar 5 jaar duren.

2 Zakelijke en privé-onderdelen moeten daarbij goed worden gescheiden.

3 Werk zonder dwang op en maak het onderwerp subtiel bespreekbaar in de familie.

4 Bespreek de voornemens met de hele familie (ook de zgn. koude kant) en schakel daarbij zonodig een mediator in. Deze bevordert de communicatie en 'bewaakt' de onderlinge relaties.

5 Ontwikkel bij uw kinderen gevoel voor de zaak (via vakantiewerk of aandelen)en laat hen zo nodig meewerken onder het managementniveau.

6 Fouten maken is heel leerzaam. Zorg wel voor een gedegen opleiding voor de beoogde opvolger(s) en steun hem/hen in de voorbereidende fase.

7 Leg afspraken zoveel mogelijk vast in een familiestatuut/protocol op.

8 Introduceer de opvolger(s) op jaarvergaderingen en beurzen, zodat de goodwill zoveel mogelijk in tact blijft.

9 Probeer te achterhalen of uw leveranciers en klanten zaken blijven doen met uw opvolger(s) en welke verwachtingen zij hebben.

10 Laat uw opvolger(s) ook extern begeleiden (voor, tijdens en na de overdracht).

 

 

Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 13 oktober 2010, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de