Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Werkgever sneller aansprakelijk voor burn-out werknemer

Werkgever sneller aansprakelijk voor burn-out werknemer

Onlangs is er een rechterlijke uitspraak geweest, waarin een werkgever aansprakelijk werd gehouden voor de burnout van zijn werknemer. Voorheen was het uitgangspunt, dat de werknemer zelf moet aangeven dat er sprake is van te hoge werkdruk. Het Hof ziet het anders.

Omdat de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden in dit geval niet in 40 uur per week konden worden uitgevoerd, had de werkgever moeten weten dat de werknemer dus te veel werd belast.

Ondanks dat de werknemer hierover zelf niets liet blijken, vond het Hof dat de werkgever zelf de plicht had om na te gaan of de werknemer genoeg pauzes nam, overwerkte, en werk mee naar huis nam. De werkgever had dat niet gedaan en was dus aansprakelijk voor de door de werknemer opgelopen burnout. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding speelt nog wel een rol in hoeverre de werknemer door zijn gedrag het risico op een burnout heeft vergroot.

Of andere Gerechtshoven of de Hoge raad dezelfde mening is toegedaan als dit Hof, moet nog blijken.

Tip:

Check tijdens de regelmatig te houden functionerings- of begeleidingsgesprekken met uw werknemers ook hoe het met hun werkdruk is. Wanneer voor u als werkgever kenbaar is  dat de werkzaamheden structureel niet binnen gemiddeld 40 uur kunnen worden uitgevoerd, moet u zo nodig werkaanpassing aanbieden. Leg dit ook vast in het personeelsdossier.

 

Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 22 november 2011, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de