Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Veel medewerkers

Veel medewerkers

2016 is al weer halve maand oud.

En het nieuwe ontslagrecht is een half jaar geleden van kracht geworden. Wat heeft het ons gebracht? In ieder geval niet de verwachte vergemakkelijking van het ontslaan van werknemers. En vooralsnog lijkt het er ook op, dat een ontslag niet echt goedkoper is geworden, behalve misschien wanneer het om echte topinkomens gaat.

 

Op de website van de Rijksoverheid staat dat ook helemaal niet als doel aangegeven. Daar staat dat beoogd is “bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt” in verband met de “veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving”.

 

Was de arbeidsmarkt tot 1 juli dan zo onfatsoenlijk? Naar een aantal zaken werd - ook vanuit het buitenland - wel eens met verbazing gekeken. Bijvoorbeeld:

- dat van een ontslagbeslissing door UWV of kantonrechter geen hoger beroep mogelijk was;

- dat een werkgever de voor hem gunstigste ontslagroute kon uitkiezen;

- dat via UWV niet en via Kantonrechter wél een ontslagvergoeding aan de werknemer moest worden betaald en

- dat een samenraapsel van lang niet altijd heel concrete ‘verwijten’ kon leiden tot ontslag.

 

Deze punten zijn aangepakt:

- er is nu een mogelijkheid van hoger beroep ingevoerd,

- de te volgen ontslagroute ligt vast,

- er moet in principe een transitievergoeding betaald worden,

- de ontslaggronden zijn nu nauwkeurig in de wet vastgelegd. Een werkgever moet één van de wettelijke ontslaggronden kunnen aantonen, want anders gaat het ontslag niet door.

- één van die ontslaggronden is ‘het disfunctioneren van de werknemer’. Voordat een rechter op die grond tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaat, moet een werkgever kunnen aantonen:

*dat hij de werknemer herhaaldelijk heeft aangesproken op het niet goed functioneren,

*dat dit disfunctioneren niet een gevolg is van de arbeidsomstandigheden of het niet aanbieden van scholing aan de werknemer,

*dat de werknemer een verbeteringstraject is aangeboden met de nodige ondersteuning en wat het effect daarvan is geweest op het functioneren van de werknemer behoren, en tot slot

*dat serieus werk is gemaakt van de mogelijkheid tot herplaatsing in een passende functie binnen een redelijke termijn. Kortom: een goed dossier opbouwen.

 

Als je het zo ziet uitgeschreven, is het arbeidsrecht inderdaad fatsoenlijker gemaakt, ook al ervaren best veel ondernemers de wijzigingen niet onverdeeld als positief.

 

Aan het begin van het nieuwe jaar, op een moment dat er nog al eens evaluerende gesprekken met personeelsleden worden gevoerd,  willen we hier graag de volgende, positieve benadering van werknemers naast zetten. 

 

Sta er eens bij stil dat uw werknemers destijds juist bij u hebben gesolliciteerd en dat zij gemotiveerd waren om in uw onderneming te komen werken. Uit het feit dat zij nog bij u werken blijkt, dat zij nog steeds gemotiveerd zijn om zich voor uw onderneming in te zetten. Anders waren  ze wel vertrokken.

Eigenlijk zijn uw werknemers dus meer dan alleen werknemer: In de letterlijke zin van het woord ‘medewerker’, werken zij met u mee om van uw onderneming een succes te maken.

 

Het is goed om je dat af en toe te realiseren en vanuit dat uitgangspunt periodiek het stof van de dagelijkse routine te blazen, door met elkaar te bespreken of er wensen zijn die het medewerken zouden kunnen vergemakkelijken of stimulerender zouden kunnen maken.

 

Alleen al het feit dat ernaar gevraagd wordt, zal de medewerker als stimulans ervaren:  hij of zij voelt zich door die aandacht meer gewaardeerd en zal zich daardoor beter inzetten. Ook  bevordert het de onderlinge relatie, waardoor u beter samen werkt aan het succes van uw onderneming.

 

Wij wensen u veel medewerkers.

 

Ben Heijmeijer en Ben Schoenmaker

Terug naar overzicht

nl en de