Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Social Media en de werkgever

Social Media en de werkgever

Onlangs berichtte de NRC over een ontslag op staande voet vanwege uitlatingen van een werknemer over zijn werkgever op Facebook. Social media zijn 'hot'. Niet verwonderlijk, want zij beïnvloeden direct het dagelijks leven van iedereen die ermee communiceert. En die invloed beperkt zich niet tot de privésfeer, zoals in het krantenbericht te lezen viel.

De betreffende werknemer had op Facebook zijn werkgever uitgescholden. De werkgever kreeg dat bericht via via onder ogen en ontsloeg de werknemer op staande voet. De werknemer vond het ontslag onterecht, omdat het een privé-bericht betrof dat hij bovendien alleen naar zijn Facebookvrienden had verzonden.

De rechter was het echter met de werkgever eens. Hij vond het privé-karakter van Facebook maar zeer betrekkelijk, net als de aanduiding `vrienden' voor Facebookvrienden. Meestal zijn het oppervlakkige kennissen en bovendien kunnen de berichten door die `vrienden' zonder meer naar derden worden verspreid, zoals ook hier was gebeurd. Bovendien liet de rechter bij zijn oordeel meewegen, dat de werknemer na een eerdere uitlating op Facebook al door de werkgever was gewaarschuwd, dat dit gedrag niet acceptabel was.

Met de steeds sterkere verspreiding van het gebruik van `social media' wordt voor iedere werkgever het risico groter, dat zich 'ongelukjes' als deze gaan voordoen, met als gevolg dat de onderneming van werkgever flinke (imago)schade zou kunnen leiden.

Zoals uit het bovenomschreven geval blijkt, is er wel wat aan te doen. Belangrijk aspect daarbij is het feit dat het personeel gewaarschuwd moet zijn ook op de `sociale media' alles na te laten wat de werkgever zou kunnen schaden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een reglement op te stellen met betrekking tot het gebruik van de sociale media. Om twee vliegen in een klap te slaan zou daaraan meteen een regeling gekoppeld kunnen worden met betrekking tot het onder werktijd surfen, e-mailen, twitteren, whatsappen en ander gebruik van `sociale media', zodat dat gebruik binnen de perken gehouden kan worden en u de rechter ook aan uw zijde vindt in gevallen waarin het de spuigaten uitloopt.

Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van een dergelijk reglement.


Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 20 april 2012, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de