Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Kent u alle risico's voor uw personeel en uw materieel? Wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of u moet 't met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. En als uw werknemer blijvend uitvalt, dan kunt u nog aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen daarvan, tenzij u kunt aantonen dat u als werkgever een goed beleid voerde.

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is tweeledig: enerzijds een LIJST met alle risico's in uw bedrijf, en anderszijds een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico's voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook uw financiële risico's. Het is niet zo ingewikkeld, maar u moet er wel even voor gaan zitten. Een RI&E is ook belangrijk, omdat de overheid hem verplicht heeft gesteld voor vrijwel alle ondernemers met personeel en op het ontbreken ervan een boete is gesteld.

Tip:
Branches (waaronder de VGB) hebben de afgelopen jaren, met betrokkenheid van arbo-deskundigen, RI&E-instrumenten ontwikkeld waar kleine bedrijven gebruik van kunnen maken. Via het Steunpunt RI&E-instrumenten op www.rie.nl zijn deze instrumenten beschikbaar. Met deze vereenvoudiging van wetgeving wordt een betere naleving van de RI&E-verplichting beoogd en besparen bedrijven met ten hoogste 25 werknemers administratieve lasten. Vul hem samen met uw mensen in. Dan weten zij meteen waar zij goed op moeten letten.Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 4 april 2011, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de