Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Regelgeving bij elektronische handel

Regelgeving bij elektronische handel

Een ondernemer wil ook producten via internet verhandelen. Daartoe heeft hij een website-bouwer opdracht gegeven een mooie site te maken. Los van de vormgeving daarvan, is hij benieuwd naar de juridische ins en outs voor zijn site.

De wet verstaat onder elektronische handel: economische activiteiten die tegen vergoeding langs elektronische weg op afstand worden verricht, op verzoek van de individuele afnemer. Daaraan koppelt de wet de volgende spelregels.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Bij elektronische handel dient de ontvangst van een aanbod zo spoedig mogelijk langs elektronische weg te worden bevestigd. Dit moet ook, als er sprake is van aanvaarding van een aanbod. Indien de koper daarbij bijv. zijn e-mailadres vermeldt, kan de bevestiging per mail plaatsvinden. Zolang deze bevestiging niet heeft plaatsgehad, heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Verder dient er duidelijke informatie te worden verschaft over de wijze waarop de koper van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken. Ook over de wijze waarop hij dat kan herstellen, vóórdat de overeenkomst tot stand komt. Gebeurt dit niet, dan kan de klant de overeenkomst vernietigen. De klant dient dus na het doorlopen en bestellen van producten op de website nog een duidelijke overzichtspagina van de bestelling te krijgen ter instemming of aanpassing.

Daarnaast dienen de prijzen duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid te worden met vermelding van mogelijke belastingen en kosten van verzending, verpakking en/of bezorging.

En als er geleverd wordt met inachtneming van algemene voorwaarden, dan moeten die bij het sluiten op elektronische wijze ter beschikking worden gesteld. Bijv. door op de website ergens duidelijk zichtbaar een knop `algemene voorwaarden' te maken, bij aanklikken waarvan de voorwaarden zijn te lezen, te downloaden en op te slaan.

Indien ook consumenten bestellingen kunnen plaatsen via de website, gelden er nog extra voorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Er geldt een afkoelingsperiode van 7 dagen waarbinnen hij de overeenkomst mag ontbinden.
  • De verkoper mag dan alleen de terugzendkosten in rekening brengen (tenzij het product conform de specificaties van koper is gemaakt, dan wel duidelijk persoonlijk van aard is).
  • Als partijen geen duidelijke leveringstermijn hebben afgesproken, geldt 30 dagen.


De verkoper dient informatie te verstrekken over zijn identiteit en adres, de belangrijkste kenmerken van het product, eventuele garantie, als ook over de wijze van betaling en de eventuele geldigheidsduur van het aanbod.

Tips:

  1. zorg dat de klant tijdens de bestelprocedure zijn e-mailadres moet opgeven,
  2. verstrek een overzichtspagina met alle gegevens voordat de klant op de OK-knop klikt. Zorg ook voor een 'verwijder'-button;
  3. toon een rubriek 'Bestellen, Betalen en Bezorgen (of: Kosten)' met alle relevante informatie,
  4. maak een button voor het lezen, downloaden, opslaan en instemmen van algemene voorwaarden.Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 12 augustus 2008, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de