Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Rechten op bedrijfsnaam en producten

Rechten op bedrijfsnaam en producten

Goede wijn behoeft geen krans. Dat komt omdat de naam van de wijn, de herkomst of het productieproces al voldoende zegt over de kwaliteit ervan. Hiermee komen we op het terrein van intellectuele eigendomsrechten zoals handelsnaam, merk, model, octrooi, en kwekersrecht.

Een bedrijf dient bij het handelsregister onder een bepaalde naam ingeschreven te zijn en met deze handelsnaam verkrijgt de ondernemer bescherming tegenover andere bedrijven die de zelfde naam willen gebruiken. Een latere handelsnaam mag geen verwarring veroorzaken met een eerdere. Daarbij wordt gelet op enerzijds de activiteiten en anderzijds de regio waarin de bedrijven opereren. Hoe bekender de onderneming is, des te verder de bescherming reikt.

Teneinde de herkomst van de producten te onderscheiden van die van concurrenten, kan een merk op het product worden aangebracht. Door officiële inschrijving van dat merk, bijvoorbeeld als woord- of beeldmerk maar ook een vorm- of zelfs klankmerk is mogelijk, kan de ondernemer anderen - die dat merk ook willen gaan gebruiken - zulks verbieden en/of schadevergoeding eisen. Merkbescherming reikt verder dan die van de handelsnaam. Een handelsnaam kan overigens tevens als merk zijn gedeponeerd, zoals Philips. Of niet; zo is Unilever alleen een handelsnaam en zijn OMO en Unox merken van Unilever.

Met het hebben van een sterke handelsnaam of merk, zal de ondernemer deze tevens voor een goed bezochte internetsite willen benutten. Daartoe dient hij de naam als domeinnaam te registreren, waarna derden deze naam in beginsel voor hun site niet meer mogen gebruiken.

Verwacht de ondernemer veel succes van een nieuw product vanwege de specifieke vormgeving, die men bij soortgelijke producten niet ziet, dan zal hij niet graag zien dat een ander het product slaafs nabootst. Dit kan tegengegaan worden door dat als model te deponeren, mits het product nieuw is en het een gebruiksfunctie heeft

Is het zelfs zo dat de onderneming op het gebied van de nijverheid (ook landbouw) met een nieuw product (dus los van de specifieke vorm) of werkwijze heeft bedacht, dan kan sprake zijn van een uitvinding. Door op deze uitvinding een octrooi aan te vragen kan je anderen verbieden die producten en producten gebaseerd op hetzelfde idee daarachter, op de markt te brengen.

Een soortgelijk iets speelt voor de kweker die een nieuw ras heeft ontwikkeld. Daarvoor kan het kwekersrecht aangevraagd worden waarmee het alleenrecht verkregen wordt om teeltmateriaal van dat ras voort te brengen en te verhandelen.

Ten slotte kan een ondernemer zich ook bezig houden met het vervaardigen van boeken, software, kunstwerken etc, welke een eigen oorspronkelijk en persoonlijk karakter hebben. Door het maken van zo'n werk, ontstaat automatisch een auteursrecht. Wel is het aan te raden om in dat werk een copyrightclausule op te nemen.

Er zijn derhalve nogal wat intellectuele eigendomsrechten. Bovendien kunnen deze rechten vercommercialiseerd worden, bijvoorbeeld via het verlenen van licenties. Teneinde deze rechten te claimen, is het van het grootste belang, dat daartoe vóór openbaarmaking juridische actie wordt ondernomen en wordt geverifieerd of u niemand u al is voor geweest.


Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 16 juni 2006, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de