Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Ontslag zieke werknemer in proeftijd

Ontslag zieke werknemer in proeftijd

Niemand zit te wachten op een zieke werknemer, zeker niet wanneer het erop lijkt dat hij vaker zal uitvallen of langdurig ziek zal zijn. Wanneer een werknemer in de proeftijd ziek wordt en de werkgever wil van hem af, kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Zo wordt altijd aangenomen.

Maar dat is niet correct. Indien er sprake is van ontslag wegens zwangerschap, of een chronische ziekte of handicap waardoor de toekomstige mogelijkheden van de werknemer beperkt zullen zijn, houdt zo'n ontslag in de proeftijd geen stand en blijft de werknemer gewoon in dienst.

Als de werkgever dan toch van de werknemer af wil, moet hij een andere reden aannemelijk maken. Om als werkgever zoveel mogelijk opties open te houden tot aan het einde van de proeftijd, is het dus niet verstandig om een goede werknemer al in een vroeg stadium te melden dat alles positief verloopt, het goed klikt, het contract zal worden voortgezet, etc, Want als daarna toch ziekte optreedt, kunnen die eerdere mededelingen verkeerd uitpakken.


Ook bij het al dan niet verlengen van overeenkomsten voor bepaalde tijd moet erop worden gelet dat niet wordt gediscrimineerd. Als aan een werknemer is toegezegd dat zijn contract verlengd zal worden, zit de werkgever daar in principe aan vast. Als de werknemer daarna, maar vooor ingang van de verlenging een hartaanval krijgt, kan de werkgever niet plotseling zeggen dat de verlenging helaas toch niet doorgaat. De nieuwe arbeidsovereenkomst is een feit.

Krijgt u met een dergelijk geval te maken, dan kijken wij graag met u mee voor de best mogelijke oplossing.

Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 4 december 2012, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de