Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter niet meer vanzelfsprekend.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter niet meer vanzelfsprekend.

Een gang naar de kantonrechter was tot voor kort een zeker middel om een dienstverband te kunnen beëindigen. Daar lijkt verandering in te komen.

Peter moet in teamverband alle voorkomende werkzaamheden doen. De werkhouding van Peter wordt langzamerhand slechter. Het valt ook zijn collega’s op. Peter werkt erg langzaam, kiest de gemakkelijke werkzaamheden eruit. Overwerk is voor hem altijd een probleem en hij begint al met opruimen als de anderen nog lang niet klaar zijn.

De werkgever waarschuwt Peter regelmatig, maar hij valt steeds in zijn oude werkhouding terug. De relatie met zijn collega’s en de baas wordt steeds slechter. Er ontstaan openlijke conflicten. De sfeer op de werkvloer wordt zo gespannen dat de uitvoering van de werkzaamheden door alle collega’s op de werkvloer eronder begint te lijden.

De werkgever ziet dat het zo niet langer kan en wil het dienstverband beëindigen. Omdat Peter zich daartegen verzet besluit de werkgever de kantonrechter te vragen het contract te ontbinden.

De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever af. Hij stelt, dat het gedrag van de werknemer niet ernstig genoeg is om het dienstverband te beëindigen. De werkgever wordt verweten dat hij ter voorkoming van escalatie veel meer werk had moeten maken van begeleiding van Peter.

Peter en zijn baas worden naar huis gestuurd met de opdracht via een “verbetertraject” serieus te proberen Peter weer succesvol in de onderneming te laten reïntegreren.

Zorgplicht
Tot voor kort werd aangenomen, dat de Kantonrechter een arbeidsovereenkomst altijd wel ontbindt. Als daarbij sprake was van een ‘nalatigheid’ van de werkgever, zoals te weinig werknemersbegeleiding, uitte zich dat in een hogere ontslagvergoeding. Uit recente rechtspraak komt een tendens naar voren, dat minder snel ontbonden wordt, waarbij de werkgever een grotere zorgplicht voor het functioneren van de werknemer krijgt toegedeeld.

Basis van de zorgplicht is uiteraard dat de werkgever regelmatig met de werknemer moet evalueren en zorgvuldig een dossier bijhoudt. Daarnaast wordt verwacht, dat als een werknemer niet goed functioneert, deze intensief door de werkgever wordt begeleid. Voordat de werkgever mag concluderen dat het niets meer wordt, moet hij een ‘verbetertraject‘ aanbieden, mogelijk onder begeleiding van een coach, of moet hij een conflict via mediation trachten op te lossen.

Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 5 maart 2007, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de