Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Nieuwe Arbowet zorgt voor betere arbodienstverlening

Nieuwe Arbowet zorgt voor betere arbodienstverlening

Vanaf 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking. De aanpassingen moeten leiden tot verbetering van de arbodienstverlening.

 

Wat gaat er veranderen?

  • Preventiemedewerkers krijgen een sterkere positie.
  • Preventiemedewerkers zullen nauwer samenwerken met arbodienstverleners.
  • De adviserende rol van de bedrijfsarts wordt uitgebreid.
  • Werknemers mogen zelf contact zoeken met hun bedrijfsarts.
  • Werknemers krijgen recht op een second opinion.
  • Er gelden straks minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienstverlener.

 

Preventiemedewerker mag meer

Nu al moet iedere onderneming minimaal één preventiemedewerker aanstellen. Van een preventiemedewerker wordt verwacht dat deze verstand heeft van veiligheid en gezondheid. Het mag eventueel een personeelslid zijn dat de bijbehorende taken naast diens gewone werkzaamheden verricht, maar beide soorten taken mogen elkaar niet in de weg zitten.

Tot zijn takenpakket behoren ook het opstellen en het uitvoeren van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Binnen de nieuwe Arbowet is het een preventiemedewerker toegestaan om over deze onderwerpen met de bedrijfsarts en de arbodienstverlener in overleg te treden. Die intensievere samenwerking bleek in de praktijk al nodig te zijn en heeft nu dus een wettelijke basis.

 

Nadrukkelijkere rol bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt een nadrukkelijkere rol bij preventie. Het is de bedoeling dat de werkgever niet pas om advies vraagt als er ziekteverzuim is opgetreden, maar dat de arts eerder wordt ingeschakeld. De bedrijfsarts zorgt in samenwerking met de preventiemedewerker tevens voor ondersteuning bij het vormgeven van het verzuimbeleid en het re-integratiebeleid van een onderneming. In dat kader krijgt hij vrije toegang tot de werkvloer, zodat hij zich beter op de hoogte kan stellen. 

 

Open spreekuur

De toegang tot de bedrijfsarts wordt voor een werknemer straks gemakkelijker. Ook zonder dat sprake is van verzuim of klachten mag hij zelf een afspraak met de bedrijfsarts maken, waarover niet aan de werkgever gerapporteerd hoeft te worden.

 

Werknemer mag second opinion aanvragen

Als de werknemer het niet eens is met het oordeel van deze arts of van de arbodienst, mag hij of zij een second opinion aanvragen aan een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. De werknemer moet daarvoor wel gegronde redenen aanvoeren. Over hoe een second opinion moet plaatsvinden, maakt de werkgever afspraken met de eigen bedrijfsarts of arbodienst.

Is begeleiding van een werknemer door een bedrijfsarts noodzakelijk, dan dient men voortaan ook rekening te houden met de voorkeur van de werknemer.

 

Basiscontract met arbodienstverlener

Als bovengenoemde punten nog niet in het contract met uw arbodienstverlener zijn opgenomen, zult u met hen nieuwe afspraken moeten maken, waarin onder meer de omgang met deze punten moet worden vastgelegd. Hiervoor heeft u een termijn van hooguit één jaar. Overigens geldt, dat als u helemaal geen contract met een arbodienstverlener heeft, de Inspectie SZW na 1 juli 2017 direct moet overgaan tot het opleggen van een boete.

 

Vragen?

Heeft u vragen over wat de nieuwe Arbowet voor uw bedrijf betekent, dan zullen we deze graag beantwoorden.

 

Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 15 maart 2017, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de