Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Een agentuurovereenkomst ontstaat al snel

Een agentuurovereenkomst ontstaat al snel

Ondanks de optimistische berichten die gelukkig hier en daar weer te horen zijn is het in de bloemenhandel nog steeds niet allemaal rozengeur en, vooral in deze tijd toepasselijk: maneschijn. Betalingstermijnen lopen nog steeds verder op en het aantal afnemers wordt minder.

 

Onlangs belde ons een exporteur op Spanje. We zullen hem Klaas noemen. Op de vraag over de omzetontwikkeling antwoordde hij, dat het allemaal erg goed ging, want hij had nog niet zo lang geleden zijn omzet flink kunnen vergroten. Hij was benaderd door een man, Piet genaamd. Piet had aangegeven dat hij een eenmanszaak heeft en een koelwagen tot zijn beschikking. Hij zou een aantal grote klanten in Spanje kunnen aanbrengen. Of daar interesse voor was, tegen een redelijke vergoeding?

 

Uiteraard was Klaas geïnteresseerd. De door Piet genoemde bedrijven zouden een welkome aanvulling zijn op zijn klantenpakket, zeker in deze tijd. Overeenstemming over een rit-vergoeding was al gauw bereikt. Piet introduceerde de klanten, Klaas kreeg extra omzet en Piet had emplooi voor zijn wagen. Allebei blij. Toch?

 

Directe aanleiding voor het telefoontje van Klaas was, dat Piet naar hem was toegekomen met de opmerking dat hij agent van Klaas was geworden. En dat hij dus recht had op een percentage van de omzet. En, o ja, niet alleen over de omzet met de door hem aangebrachte klanten, maar over alle klanten van Klaas in Spanje. Klaas wilde weten of dit nou zomaar kon.

 

Helaas voor Klaas: Piet heeft gelijk. Een agentuurrelatie ontstaat heel snel, en als de wederzijdse rechten niet goed schriftelijk zijn vastgelegd, zijn de rechten van de agent veel ruimer dan de principaal ooit voor ogen had.

 

Een agentuurrelatie ontstaat als iemand een leverancier met afnemers in contact brengt en ten gevolge daarvan overeenkomsten tussen deze twee partijen ontstaan. Zo eenvoudig is het.

 

En de gevolgen zijn verstrekkend. Als, zoals in dit geval, daarvoor geen concrete beloning is afgesproken, moet een in de branche gebruikelijke provisie worden betaald. En als geen gebiedsomschrijving is vastgelegd, of een beperking tot bepaalde klanten, moet provisie worden betaald over alle klanten in het betreffende gebied. Klaas was aan Piet dus ook provisie verschuldigd over de omzet met de andere klanten in Spanje, die Klaas al jaren beleverde! En wat nog erger is: ook over bestellingen die wel geplaatst zijn, maar nooit zijn uitgevoerd of niet (geheel) betaald!

 

Klaas kreeg er een sik van en wilde Piet de zak geven. Maar ook dat kan niet zomaar. Piet heeft maar één klant, Klaas. En daarom moet voor een opzegging van de relatie toestemming van het UWV gevraagd worden, ook al is Piet als ZZP-er bezig, en niet als knecht (pardon: medewerker). En zelfs na toestemming van het UWV is Klaas nog niet zo snel van Piet af. Met betrekking tot de opzegtermijn geldt volgens de wet namelijk, dat die meteen al vier maanden bedraagt, na drie jaar vijf maanden en na 6 jaar 6 maanden! Bovendien moet Klaas Piet nog een goodwill-vergoeding betalen als de klanten na afloop van de agentuur bij Klaas blijven bestellen. Die vergoeding is afhankelijk van het gemiddelde van de aan Piet betaalde provisie over de laatste vijf jaar van de agentuur.

 

Agentuur ontstaat snel, maar de hierboven omschreven gevolgen kunnen goed worden ingeperkt door vooraf een deugdelijke agentuurovereenkomst op te stellen. Had Klaas maar eerder gebeld, dan had hij veel narigheid kunnen voorkomen.

 

U kunt voor nadere informatie vrijblijvend contact met ons opnemen op nummer 0297 347166.

 

Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 5 december 2014, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de