Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Concurrentiebeding bij verlenging arbeidscontract?

Concurrentiebeding bij verlenging arbeidscontract?

Een concurrentiebeding stelt de belangen van u als ondernemer veilig nadat een werknemer bij u vertrekt. Maar het kan een werknemer ernstig belemmeren bij het vinden van een nieuwe baan. De wet bepaalt daarom dat een concurrentiebeding alleen schriftelijk en met een meerderjarige kan worden overeengekomen.

 

Met name in de situatie dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werd verlengd of omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd was onduidelijk of het concurrentiebeding van kracht was gebleven. Want meestal wordt dan geen nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekend, maar volstaan met stilzwijgende verlenging of een bevestigingsbrief. Omdat een werknemer het concurrentiebeding moet ondertekenen was tot voor kort de heersende mening dat bij een stilzwijgende verlenging of een bevestigingsbrief het beding zijn waarde verloor.

 

Een aantal gerechtshoven heeft onlangs bepaald dat deze wijze van handelen toch akkoord is. Zolang van de nieuwe arbeidsovereenkomst kan worden aangenomen dat deze als een verlenging van dezelfde arbeidsovereenkomst te beschouwen is hoeft het concurrentiebeding niet opnieuw schriftelijk overeengekomen te worden. Dit kan dus anders zijn, indien de voorwaarden waaronder de verlenging plaatsvindt wijzigingen ten opzichte van de eerdere functie inhouden. Als niet meer gezegd kan worden dat het om dezelfde overeenkomst gaat zal het concurrentiebeding toch opnieuw door de werknemer schriftelijk moeten worden bevestigd.

 

Tip: 

Kijk bij een verlenging of omzetting van een tijdelijk contract goed of de afspraken hetzelfde blijven. Als de functie, de beloning of andere zaken worden aangepast en dus geredeneerd kan worden dat het om een nieuwe overeenkomst gaat, moet het concurrentiebeding opnieuw worden ondertekend.

 

Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 9 september 2011, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de