Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
1991-2016

1991-2016

Op 1 september is het 25 jaar geleden dat Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies van start ging. In Aalsmeer kwam een laagdrempelige en praktische vorm van juridische dienstverlening voor ondernemers beschikbaar. Vanaf dat moment hoefden zij met hun juridische vragen niet meer naar een advocaat in de stad, maar konden zij ‘om de hoek’ terecht. In het interview in de VBA-bode van 23 augustus 1991stond: ´Door dicht bij de ondernemer te staan en juridische problemen praktisch te vertalen, in bondige adviezen en in een taal die de ondernemer aanspreekt, kunnen veel problemen worden voorkomen of worden opgelost.'

 

Door de grote hoeveelheid  veranderende wet- en regelgeving is het ondernemen sinds 1991 alleen nog maar ingewikkelder geworden. Daarnaast zijn afnemers de laatste decennia een stuk mondiger geworden, waardoor vaker problemen ontstaan en er meer behoefte is aan snelle toegang tot juridisch advies.

Door internet en digitalisering ontstaat gemakkelijk de indruk dat de oplossing van alle problemen daar te vinden is, maar juridisch advies blijft steeds maatwerk; iedere situatie is toch net even anders. De behoefte aan specialistische kennis is daardoor steeds groter geworden. Het meest bekende voorbeeld van de laatste tijd zijn de veranderingen in het arbeidsrecht. Ondanks dat daarover heel veel is gepubliceerd,  is het alleen maar ontoegankelijker geworden. Dat geldt ook voor andere rechtsgebieden zoals agentuur, koop, huur, of ICT, voor samenwerkingsconstructies en ondernemingsvormen, en ook voor geschillen met de overheid over vergunningen.

Als bedrijfsjuristen hebben  wij - naast een grote mate van betrokkenheid bij de klant en kennis van zijn branche - ook oog voor  de zakelijke kant van zijn vraag. Bij een conflict ben je nog al eens geneigd je vast te bijten in je eigen gelijk. Zeker zo belangrijk als het juridische gelijk, is het een praktische oplossing te bereiken. Als het even kan zonder daarover te hoeven gaan procederen. Procedures kunnen namelijk lang duren en de kosten daarvan lopen snel op. Bovendien betekent een proces over het algemeen ook het einde van de commerciële relatie. Terwijl de oorzaak misschien vooral is gelegen in miscommunicatie welke opgelost kan worden,  omdat  de belangen van partijen eigenlijk nog parallel lopen.

Op deze manier zetten wij problemen in het juiste juridische kader. En wij proberen waar dat zakelijk gezien de voorkeur verdient, partijen te stimuleren hun verschillen te overbruggen en met elkaar tot overeenstemming te komen, zodat ze zich daarna ook weer volledig kunnen richten op nieuwe kansen.

Dat onze manier van werken aanspreekt, moge onder andere blijken uit het feit dat het kantoor nu 25 jaar bestaat. Wij zijn zeer blij met dit 'zilver'. Wij willen alle relaties bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen hen nog lang van dienst te mogen zijn.

 

Met feestelijke groet,

 

Ben Heijmeijer en Ben Schoenmaker

Terug naar overzicht

nl en de